Vedtekter

for Kirkebakken barnehage

Nordreisa menighetsråd har fastsatt vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage  i henhold til Lov om barnehager og forskrifter til denne.

 Vedtekter