Vedtekter

for Kirkebakken barnehage

Nordreisa menighetsråd har fastsatt vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage  i henhold til Lov om barnehager og forskrifter til denne.

https://kirkebakkenbarnehage.no/File/GetFile/2f70ebc6-087d-4905-aaca-2885cdf7565f