Avdelinger

Barnehagen rommer 4 avdelinger, fordelt på ulike alderstrinn med 2 småbarnsavdelinger hvor avdeling 1 kan tilrettelegges for 1 – 2 åringer.

Vedtekter

for Kirkebakken barnehage

Nyheter