Foreldrebetaling og priser

Barnehagen følger nasjonale satser for foreldrebetaling.

NYE BETALINGSSATSER FRA 2023:

Makspris for opphold i barnehage er kroner 3000; i måneden. betaling.

Betaling for mat kommer i tillegg og er på kroner 300; pr måned.

Dekker lunsh 4 ganger pr uke. Pålegg, drikke og frukt hver dag.

Søskenmoderasjon
Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70 % av prisen for det andre barnet og 30% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). 

Det gis søskenmoderasjon på SFO dersom man også har barn i barnehage.