Foreldrebetaling og priser

Barnehagen følger kommunale satser for foreldrebetaling.

NYE BETALINGSSATSER FRA 2018:

Kommunestyret i Nordreisa kommune har vedtatt økning i betalingssatser for opphold i barnehage og på SFO, gjelder fra 1.januar 2018.
I og med at vi følger de kommunale satser, økes også de hos oss.

De nye satsene er gjeldene hos oss fra 01.02.18.

Makspris for opphold i barnehage er 2 910 kroner i måneden for kommunale og private barnehager. Betaling for mat kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon
Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 30% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). Betaler du makspris for det første (eldste) barnet betyr det at du må betale:

  • Eldste barnet: 2 910 kroner per måned
  • Andre barnet: 2 037 kroner per måned
  • Tredje barnet (eller flere): 1 455 kroner per måned

Det gis søskenmoderasjon på SFO dersom man også har barn i barnehage.

For familier med lav inntekt:

  • Familier skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.
  • Alle 3,4 og 5 åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratistimer i uken i barnehagen. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.

Les mer om redusert foreldrebetaling her.