Foreldrebetaling og priser

Fra 1. august 2023 er det gratis barnehageplass for alle barn i Nordreisa kommune. Det betales for kost å kr 300; Kostpenger dekkes pålegg og melk hver dag. Varm lunsj fra mandag - torsdag. Fredag egen matboks og eventuelt restemat. Et frukt måltid hver dag. Mat på turer.