Avdelinger

Barnehagen rommer 4 avdelinger, fordelt på ulike alderstrinn med 2 småbarnsavdelinger for barn i alderen 0 - 3 år og 2 avdelinger for barn i alderen 3 - 6 år.

Avdeling Rød:3 - 6 år

Avdeling Grønn:  3 – 6 år

Avdeling Gul:   0 - 3 år

Avdeling Blå:   0 – 3 år

 

Bygget er utformet slik at alle avdelinger kan dra nytte av hverandre, vi skal kunne leke sammen og knytte vennskap og tilhørighet på tvers av avdelingene. Vi skal ha ulike fellesaktiviteter, samt bruke utstyr og leker sammen. Samtidig er det viktig å ta vare på intiminteten og tilhørigheten til egen avdeling, især er dette viktig for småbarnsavdelingene.

Vi har egne hvilerom med støydemping. aktivitetsrom og aktivitetssal i 2. etasje med mulighet for fysisk aktivitet og lek. På kalde dager vil salen også være et godt alternatv til lek og aktivitet.

To og to avdelinger deler kjøkken, med egne barnetilpasset kjøkken som barna bruker daglig i forbindelse med måltider, samt til matlaging og annen aktivitet.

Innredning og utstyr i de ulike avdelinger og rom er i størst mulig grad tilpasset barn i forhold til høyde og brukervennelighet.

Gulvene er utstyrt med vannbåren varme og bygget er utstyrt med moderne klimaanlegg.