Avdelinger

Barnehagen rommer 4 avdelinger, med til sammen 51 barn. Våre ansatte består av 5 barnehagelærere, 4 fagarbeidere, 5 assistenter (2 av dem holder på med fagskole utdannelse for fagarbeider) og 1 mat- kjøkken ansvarlig. Vi har 2 faste vikarer som jobber på alle avdelinger.

Avdeling Rød: 15 barn 3 - 6 år, og 3 ansatte

Avdeling Grønn: 18 barn 3 – 6 år, og 4 ansatte

Avdeling Gul: 9 barn 0 - 3 år, og 3 ansatte

Avdeling Blå: 9 barn 0 – 3 år, og 3 ansatte

Vi har 2 faste vikarer på huset - så det vil alltid være kjente ansatte for barna.

 

Bygget er utformet slik at alle avdelinger kan dra nytte av hverandre, vi skal kunne leke sammen og knytte vennskap og tilhørighet på tvers av avdelingene. Vi har felles aktiviteter på huset, og avslutter alltid tema med noe felles i barnehagen. Samtidig er det viktig å ta vare på intiminteten og tilhørigheten til egen avdeling, især er dette viktig for småbarnsavdelingene.

Vi har egne hvilerom med støydemping. Det er aktivitetsrom på alle avdelingene, og en aktivitetssal i 2. etasje med mulighet for fysisk aktivitet og lek. På de kaldeste dagene brukes gymsalen mest. 

To og to avdelinger deler kjøkken, med egne barnetilpasset kjøkken som barna bruker daglig i forbindelse med måltider, samt til matlaging og annen aktivitet.

Vi har egen kjønnenansvarlig som lager varmlunsj til barna 4 dager i uken.

Innredning og utstyr i de ulike avdelinger og rom er i størst mulig grad tilpasset barn i forhold til høyde og brukervennelighet.

Gulvene er utstyrt med vannbåren varme og bygget er utstyrt med moderne klimaanlegg.