Informasjon om Kirkebakken barnehage

Kirkebakken barnehage ligger sentralt på Storslett, lokalisert like ved Nordreisa kirke og Moan skole. Det er kort avstand til skole, sentrum og natur. Barnehagen er åpen for alle, og dere er velkommen til å søke plass hos oss.

Barnehagen er en privat barnehage som eies av Nordreisa Sokn og er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund. Den skal drives i samsvar med gjeldende lover og rammeverk, samt barnehagens egne vedtekter og budsjett. Barnehagen er godkjent av Nordreisa kommune som en del av barnehagestrukturen og er med på samordnet opptak.

Barnehagen rommer 4 avdelinger fordelt på små og store barn, egen aktivitetssal/gymsal og en egen peronalavdeling. Vi disponerer også et stort og variert uteområde, og vi er ute i all slags vær.

Vi har grillhytte og gapahuk på uteområdet.

Barnehagen er samlokalisert med Nordreisa Kirkekontor og Kirkebakken menighetshus, som er i 2.etasje av bygget.