Søke plass i Kirkebakken barnehage?

Kirkebakken barnehage har samordnet opptak med Nordreisa kommune med søknadsfrist 1. mars. Det skal benyttes fastsatt skjema og det søkes elektronisk. Det digitale søknadsskjemaet finner du ved å gå inn linken på denne siden, eller via Nordreisa kommune sine nettsider.

Kirkebakken barnehage er en av 7 barnehager i Nordreisa kommune. Alle barnehagene er med i samordnet opptak, og benytter felles søknadsskjema og har felles opptaksmøte.

søknad om barnehageplass 

En kan søke barnehageplass hele året og daglig leder kan i samarbeid med Nordreisa kommune tilby plass etter kapasitet utenom samordnet opptak.

Er du nysgjerrig på hvordan vi har det, eller lurer på noe i forbindelse med opptaket? Da kan du kontakte daglig leder Hillevi Flatvoll på tlf: 97 01 91 48 eller på mail: hillevi@kirkebakkenbarnehage.no Hvis det er ønskelig kan du, ved avtale, komme innom barnehagen på besøk for å få den informasjonen du trenger og for å se barnehagen, få omvisning både inne og ute.