Styret

Styret i Nordreisa Menighetsbarnehage AS er barnehagens øverste organ. Styret har ansvar for forvaltningen av bygget, og vedtar barnehagens vedtekter, budsjett og virksomhetsplaner.

Styret oppnevnes av Menighetsrådet og består pr idag av følgende personer:

Odd Kr. Kristiansen styreleder

Cesilie Nilsen, medlem

Magne Elvestad, medlem

Per Håvard Steinsvik, medlem

Peter Vang og Randi Viken NIlsen vara 

Har du innspill eller spørsmål til styret, vennligst kontakt oss på post@kirkebakkenbarnehage.no.