Styret

Styret i Nordreisa Menighetsbarnehage AS er barnehagens øverste organ. Styret har ansvar for forvaltningen av bygget, og vedtar barnehagens vedtekter, budsjett og virksomhetsplaner.

Styret oppnevnes av Menighetsrådet og består pr idag av følgende personer:

Odd Kristian Kristiansen (styreleder)

Cecilie Nilsen, medlem

Tore Elvestad, medlem

Per-Håvard Steinsvik, medlem

Randi Viken Nilsen 

Har du innspill eller spørsmål til styret, vennligst kontakt oss på post@kirkebakkenbarnehage.no.