Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Besøksadresse

Nordreisa Menighetsbarnehage AS
Lundevegen 3
9151 Storslett

Postadresse

Nordreisa Menighetsbarnehage AS
Lundevegen 3
9151 Storslett

Telefon

Hovednummer:970 19 148
Administrasjon:970 19 148
Rød:903 67 011
Grønn:903 68 569
Gul:903 66 443
Blå:902 75 289

Daglig leder

Hillevi Flatvoll
Tlf: 970 19 148
E-post: hillevi@kirkebakkenbarnehage.no