Åpningstider

Barnehagen har ordinær åpningstid fra kl. 07.30 – 16.30, men vil ved behov holde åpent fra 06.45 – 16.45.

Barnehagen vil i utgangspunktet holde åpent i fellesferien. Det vil bli gjennomført en behovsundersøkelse blant foreldre med svarfrist 15.april.
Barn må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker skal være sammenhengende.

Barn som skal begynne på skolen kommened høst kan bruke plassen også i fellesferien, men må da ha tatt all sin ferie innen fellesferien.

Det er satt av 6 dager til planlegging og kursing av personalet. Disse dagene er tilpasset de kommunale barnehagene.