Eier

Nordreisa Menighetsbarnehage AS eies av Nordreisa Sokn. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover og rammeverk, samt barnehagens egne vedtekter og budsjett. Kirkebakken barnehage er godkjent av Nordreisa kommune som en del av barnehagestrukturen og er med på samordnet opptak.

Menighetsrådet utgjør selskapets generalforsamling og velger styret for barnehagen.