Kirkebakken barnehage

Kirkebakken barnehagen åpnet august 2015. Vi jobber med ulike tema, tilpasset årstid og hva barna er opptatt av. Mål for tema er likt for alle avdelingene, men aktiviteter og gjøremål er tilpasset barnas alder og forutsetninger.

I år er satsningsområdet vårt psykisk helse og "meg selv". Vi ønsker å bygge barns selvbilde og selvfølelse - du er god nok!

Neste barnehageår 2024/2025 vil vi fortsette med dette, men ha fokus på fysisk aktivitet og ernæring, som også er viktige tema for psykisk helse.

Vi jobber aktivt med hjelp til selvhjelp, hvor vi ønsker at barna skal bli selvstendig og oppleve mestringsfølelsen i hverdagen. Det er mye små barn kan klare selv! Vi har derfor lave stoler og bord som barna selv kan sette seg i og reise seg fra. Alle som kan, rydder f.eks selv vekk fat og kopp etter måltid. Barna vasker hender, tørker og kaster papir i søpla selv før måltid. Vi ønsker selvstendige barn som kan selv, og vi voksne forsøker å jobbe mye med hendene på ryggen ❤️